Werkgever betaalt loon niet tijdens ziekte – loonvordering bij ziekte

Als u ziek bent, is uw werkgever verplicht om uw loon volledig door te betalen. Hij mag dit niet weigeren, met als enige uitzondering als u niet wilt meewerken aan uw re-integratie. Maar als u zich op de daartoe aangewezen manier ziek meld en de aanwijzingen en adviezen van uw arts in acht neemt als dit van toepassing is, moet uw werkgever uw salaris uiteraard gewoon doorbetalen. Als uw werkgever twijfelt over de rechtmatigheid van uw ziekmelding mag hij een consult voor u aanvragen bij de Arboarts waar het bedrijf bij is aangesloten. U bent verplicht hieraan mee te werken. Werkgever betaalt niet tijdens ziekte? Lees dan verder.

Gratis hulp met een loonvordering bij ziekte

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Wat als u het niet eens bent met het oordeel van de Arboarts?

Stel dat u zich ziek heeft gemeld en uw werkgever maakt een afspraak voor u om bij de Arboarts op consult te komen. Het kan dan gebeuren dat de arts van mening is dat u arbeidsgeschikt bent en dus uw werkzaamheden zo snel mogelijk dient te hervatten. Als u het hier niet mee eens bent dan kunt u een second opinion aanvragen bij een andere arts. U kunt ter ondersteuning van uw standpunt dat u niet kunt werken verklaringen overleggen van bijvoorbeeld de huisarts, een behandeld specialist of bij psychische klachten een verklaring van een psycholoog of psychiater. Een oordeel van een psychiater is zwaarwegender omdat dit een arts is, in tegenstelling tot een psycholoog.

Hoe lang moet de werkgever doorbetalen bij ziekte?

Een zieke werknemer moet door de werkgever minimaal 2 jaar worden doorbetaald, waarbij het wel zo is dat het loon na 1 jaar mag worden verlaagd. Als de werknemer na deze 2 jaar nog steeds ziek is en het er niet naar uitziet dat deze de werkzaamheden op korte termijn kan hervatten kan een procedure voor gedeeltelijke of volledige afkeuring worden gestart. U komt dan, als is aangetoond dat u inderdaad geheel of gedeeltelijk blijvend of in ieder geval langdurig arbeidsongeschikt bent, in aanmerking voor een Wia uitkering. Als uw werkgever eerder stopt met het doorbetalen van uw loon  tijdens ziekte betekent dit dat er een loonvordering ontstaat die u kunt aanvechten.

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst als u ziek bent

Als u ziek thuis bent is er een belangrijke tip die u ter harte moet nemen: Teken nooit een vaststellingsovereenkomst waarin de werkgever met u wil afspreken dat u wordt ontslagen tijdens uw ziekteverlof. U verspeelt hiermee mogelijk recht op loon en bovendien loopt u het risico dat u niet in aanmerking komt voor een Wia uitkering als blijkt dat u als gevolg van uw ziekte niet meer kunt werken. Als uw werkgever u onder druk zet om toch een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen doe dit dan zeker niet. Heeft u toch getekend dan heeft u het wettelijk recht om dit binnen 5 dagen ongedaan te maken door een (bij voorkeur aangetekende) brief naar uw werkgever te sturen. U hoeft hiervoor geen reden op te geven.

Wilt u juridische hulp bij het innen van een loonvordering bij ziekte?

Als uw werkgever zonder geldige reden geen loon meer betaalt terwijl u ziek thuis bent, dan kunt u hem schriftelijk sommeren om alsnog uw salaris door te betalen. Als deze hier geen gehoor aan geeft is het verstandig om hiervoor juridische hulp in te schakelen. U kunt contact met ons opnemen als u wilt dat wij uw loonvordering voor u aankaarten bij uw werkgever. Vaak helpt het als er een brief van ons bij de werkgever wordt bezorgd. Als dat niet het geval is en de werkgever blijft weigerachtig om te betalen dan zullen wij u graag bijstaan bij de procedure bij de rechtbank. Meer informatie en aanmelden