Mijn werkgever betaalt niet volgens de CAO

Als u werkt bij een bedrijf dat onder een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) valt dan dient uw werkgever uw salaris conform deze CAO uit te betalen en ook de overige bepalingen in deze overeenkomst na te komen. Als uw werkgever uw salaris niet volgens de CAO betaalt dan blijft hij dus in gebreke. In zo’n geval heeft u recht op nabetaling van het achterstallige loon. Als uw werkgever hier niet toe overgaat kunt u dit middels een gerechtelijke procedure afdwingen. Voordat er gerechtelijke stappen worden ondernomen is het natuurlijk het beste om te proberen de kwestie in der minne op te lossen.

Werkgever betaalt niet volgens CAO? Dien een loonvordering in

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Wat moet u doen als u te weinig salaris betaald krijgt?

Als uw werkgever uw loon niet betaalt conform de geldende CAO dan is het zaak om hem daar zo snel mogelijk op te wijzen. Dit doet u bij voorkeur schriftelijk, zodat er bewijs is van de door u ondernomen actie. Als uw werkgever vervolgens overgaat tot nabetaling van het achterstallige salaris is de kwestie daarmee opgelost. Doet uw werkgever dit niet dan kunt u juridische bijstand inschakelen om ervoor te zorgen dat u alsnog het salaris krijgt waar u conform de CAO recht op heeft.

Wanneer mag uw werkgever minder salaris betalen dan volgens de CAO?

Uw werkgever mag in principe nooit minder salaris betalen dan conform de CAO. Als uw werkgever niet volgens de CAO betaalt dan mag dit alleen als disciplinaire maatregel. Als u wordt beticht van ernstig plichtsverzuim dan mag uw werkgever bij wijze van disciplinaire straf salaris inhouden. Dit mag alleen als u hierover schriftelijk bent ingelicht, u moet hierbij altijd de mogelijkheid krijgen om bezwaar te maken. Een dergelijke straf mag niet voor onbepaalde tijd, uw werkgever moet aangeven voor hoeveel maanden de vermindering van salaris duurt en hoeveel er wordt ingehouden, doorgaans wordt dit in een percentage van het salaris uitgedrukt.

Waarom betaalt een werkgever soms niet conform de CAO?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom een werkgever de salarissen niet conform de CAO betaalt. Als de CAO recent is aangepast kan het zij dat deze wijziging niet tijdig kon worden doorgevoerd in het salarissysteem. In dat geval is er natuurlijk geen sprake van nalatigheid. U mag er dan vanuit gaan dat dit bij de volgende salarisbetaling wordt gecorrigeerd in uw voordeel. Als uw werkgever liquiditeitsproblemen heeft en om die reden minder salaris betaalt, dan dient hij dit vooraf aan de werknemers kenbaar te maken en om hun begrip te vragen. U heeft recht op het volledige salaris en kunt dit dan ook eisen. Maar het is natuurlijk wel zo dat de kans dan groter wordt dat het bedrijf waar u werkt failliet gaat en dat u als gevolg daarvan uw baan verliest.

Juridische hulp als uw werkgever uw loon niet volgens de CAO betaalt

Betaalt uw werkgever uw salaris niet conform de CAO en is hier geen dringende reden voor, dan kunt u juridische bijstand inschakelen om ervoor te zorgen dat u het salaris krijgt waar u recht op heeft. Als u niet het salaris betaald krijgt waar u volgens de CAO recht op heeft, neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen u dan helpen om dit recht te zetten. Veel werkgevers gaan direct tot betaling over zodra er een brief van ons wordt bezorgd. Gebeurt dit niet dan zullen wij u bijstaan om via de rechtbank te vorderen waar u recht op heeft. Uw werkgever wordt in dat geval doorgaans veroordeeld om de wettelijke rente te betalen en in veel gevallen ook een boete.