Mijn werkgever betaalt niet alle uren uit

Als u een contract heeft bij een werkgever dan dient hij u uiteraard alle uren waarvoor u op de loonlijst staat uit te betalen. Als er een prikklok wordt gebruikt dan mag dit in principe niet betekenen dat daarnaar gekeken wordt en aan de hand van de geklokte uren wordt uitbetaald. Dit mag alleen als u een oproepcontract heeft en er geen vast aantal uren per week of per maand is afgesproken. Dit zogenaamde 0-urencontract geeft geen recht op salaris als u niet heeft gewerkt. Maar onder alle andere omstandigheden dient uw werkgever u alle gewerkte uren uit te betalen.

Direct hulp bij te weinig loon ontvangen?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Moet een werkgever overuren in geld uitbetalen?

Als u overwerkt moeten deze uren natuurlijk worden uitbetaald. Dit kan op twee manieren, in tijd of in geld. Uren opnemen in tijd is vaak lastig. Als er overgewerkt moet worden dan betekent dat immers dat er al meer werk is dan wat in de reguliere uren kan worden gedaan. Als het gaat om een project waarvoor tijdelijk meer moet worden gewerkt dan is er later wellicht wel de mogelijkheid om de extra uren in vrije tijd op te nemen. Maar vaak wordt ervoor gekozen om deze uren uit te betalen. Werknemers vinden dit vaak aantrekkelijker, omdat voor overuren in de regel meer wordt betaald dan het normale uurtarief. Uren in de avond, weekend of nacht leveren doorgaans 150 tot 200% van het gebruikelijke uurloon op.

Wat moet ik doen als ik mijn overuren niet krijg uitbetaald?

Als uw werkgever uw gewerkte overuren niet wenst uit te betalen dan is het allereerst handig om te weten wat hiervan de reden is. Als uw werkgever wenst dat u de uren opneemt, dan kunt u dit doen. Dat dit dan wellicht consequenties heeft voor de continuïteit van het werk van dat moment is de verantwoordelijkheid van uw werkgever. Soms geldt de afspraak dat extra gewerkte uren in de maand daarna worden opgenomen. Als dat kan dan kunt u dit doen, maar als het werk het niet toelaat en de uren daardoor opstropen, zal uw werkgever uiteindelijk tot uitbetaling moeten overgaan.

Overuren laten uitbetalen als u uit dienst treedt

Als u bij uw huidige werkgever uit dienst treedt dan moeten openstaande niet betaalde uren uiteraard worden verrekend. Er kan voor worden gekozen om de uren op te nemen, zodat u eerder uit dienst kunt dan de datum van uw opzegtermijn. U kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen om bij uw nieuwe werkgever eerder te starten of een periode rust te nemen voordat u bij uw nieuwe werkgever aan de slag gaat. Maar als u de uren uitbetaald wilt krijgen dan moet uw werkgever hier in principe mee instemmen. De afrekening van de extra uren dient in principe tegelijk met de laatste salarisbetaling plaats te vinden.

Wat kunt u doen als uw werkgever weigert alle uren uit te betalen?

Als u een conflict heeft met uw werkgever over het uitbetalen van uw uren, dan is het belangrijk dat u dit schriftelijk kenbaar maakt als een gesprek met uw leidinggevende of de salarisadministratie geen oplossing biedt. Uw werkgever dient alle gewerkte uren te betalen, zeker als het niet om overuren gaat. Doet hij dit niet dan is uw werkgever in gebreke en dient hij in principe rente te betalen over het te weinig aan u betaalde loon. Ook heeft u in zo’n geval recht op een percentage boete. Dit geldt uiteraard niet voor overuren, voor het uitbetalen van overuren gelden andere regels.

Naar de rechter als u uw uren niet uitbetaald krijgt

In het uitzonderlijke geval dat uw werkgever blijft weigeren om gewerkte uren uit te betalen, of het nu om reguliere uren gaat of om overuren, kunt u naar de rechter stappen. Het is verstandig om in dat geval ondersteuning van een juridisch adviseur te regelen, deze kan precies voor u uitrekenen waar u recht op heeft en zo voorkomen dat u minder krijgt dan wat u toekomt. De rechter zal de berekening uiteraard toetsen. Als uw werkgever niet alle uren die u heeft gewerkt uitbetaalt dan kunt u voor hulp contact met ons opnemen. Wij gaan dan direct voor u aan de slag om ervoor te zorgen dat u krijgt wat u toekomt.