Wat te doen als uw werkgever de transitievergoeding niet betaalt?

Als u wordt ontslagen dan heeft u recht op een ontslagvergoeding of ook wel transitievergoeding genoemd. De vergoeding is een compensatie voor het feit dat u na uw ontslag zeer waarschijnlijk een lager inkomen heeft. Een werkloosheidsuitkering bedraagt slechts 70% van uw laatst verdiende loon. In sommige gevallen wordt deze door de werkgever aangevuld, maar dit gebeurt lang niet altijd. De transitievergoeding is gebaseerd op uw laatst verdiende salaris en het aantal jaren dat u bij deze werkgever in dienst bent geweest. Uw werkgever is verplicht deze transitievergoeding te betalen. Doet hij dit niet dan kunt u betaling afdwingen via de rechter.

Wanneer krijgt u geen transitievergoeding?

Uiteraard komt u alleen voor deze vergoeding in aanmerking als uw ontslag niet op eigen verzoek is. De vergoeding wordt alleen uitgekeerd als u wordt ontslagen wegens inkrimping of het vervallen van uw taken. Als u op staande voet wordt ontslagen heeft u uiteraard ook geen recht op een transitievergoeding. Het ontslag is dan verwijtbaar. Bent u met ziekteverlof en wordt uw dienstverband om die reden beëindigd dan komt u weer wel voor een transitievergoeding in aanmerking. Let er in dit laatste geval wel op dat u niet eerder wordt ontslagen dan nadat u de volledige periode van 2 jaar ziektewetuitkering heeft genoten. Zo niet dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor een vervolguitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

De transitievergoeding wordt opgenomen in de vaststellingsovereenkomst

Bij ontslag wegens reorganisatie, een verstoorde arbeidsverhouding of als u niet naar behoren functioneert wordt er doorgaans gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden alle voorwaarden opgenomen voor uw ontslag. Wanneer gaat het ontslag in, wanneer levert u de auto van de zaak in, werkt u nog tot het moment van ontslag of niet. Ook de hoogte van de transitievergoeding wordt in de vaststellingsovereenkomst opgenomen. Hiervoor is een wettelijk vastgestelde berekeningsgrondslag. Werkgever en werknemer mogen hier in overleg van afwijken, soms wordt een hogere vergoeding afgesproken. Wat er ook wordt overeengekomen, het is belangrijk dat dit duidelijk wordt vastgelegd zodat voor beide partijen duidelijk is wat de afspraken zijn.

Wat kunt u doen als u uw transitievergoeding niet krijgt?

Wanneer uw werkgever weigert de transitievergoeding uit te betalen dan is hij in gebreke. Deze vergoeding is namelijk wettelijk verplicht bij onvrijwillig, niet verwijtbaar ontslag. U kunt uw werkgever, bij voorkeur schriftelijk en het liefst met een aangetekende brief, erop wijzen dat u recht heeft op de transitievergoeding en dat u ervan uitgaat dat deze zo spoedig mogelijk wordt uitgekeerd. U kunt bijvoorbeeld een termijn stellen van 5 of 10 werkdagen. Als uw werkgever hier niet op reageert of niet aan uw verzoek voldoet zonder een goed alternatief te bieden, dan kunt u ons inschakelen om betaling van de ontslagvergoeding af te dwingen. U heeft hier gewoon recht op en uw werkgever heeft dus niet het recht om de betaling te weigeren of te vertragen.

Met juridische hulp alsnog uw transitievergoeding krijgen

Als uw (voormalige) werkgever niet bereid is om u uw wettelijk toekomende transitievergoeding te betalen dan kunt u bij ons kantoor terecht voor juridische bijstand. U kunt voorafgaand hieraan uw werkgever zelf een brief sturen, maar als u dat lastig vindt kunnen wij dit eveneens voor u doen. Om u goed van dienst te kunnen zijn is het handig als u ons uw laatste salarisstroken overlegt, uw arbeidsovereenkomst en indien beschikbaar de vaststellingsovereenkomst in verband met uw ontslag. Wij gaan vervolgens voor u aan de slag om ervoor te zorgen dat u alsnog uw ontslagvergoeding krijgt. Als hiervoor een gang naar de rechter nodig is dan staan wij u hierin graag bij. Als er een gerechtelijke uitspraak is en de werkgever blijft weigeren, dan kunnen wij u helpen bij het leggen van derdenbeslag via de deurwaarder.