Loonvordering: wanneer is er sprake van verjaring?

Een loonvordering stelt u in bij uw werkgever als deze in gebreke blijft om u loon te betalen waar u wel recht op heeft. Een dergelijk conflict ontstaat vaak bij ontslag of bij een ander arbeidsconflict. Veel werknemers durven hun werkgever niet aan te spreken als ze een loonvordering hebben, uit angst ontslagen te worden. Maar uw werkgever moet u gewoon het loon betalen waar u recht op heeft en moet wel een heel dringende reden hebben om hiermee in gebreke te blijven. In de meeste gevallen is deze reden er niet en dient uw werkgever u conform uw arbeidsovereenkomst of de CAO uw loon te betalen. Het kan echter wel dat een loonvordering verjaart. Hier moet u dus op letten bij het instellen van een loonvordering. Doe dit altijd zo snel mogelijk.

Direct hulp bij loonvordering verjaring?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Probeer het geschil altijd eerst zelf op te lossen

Het is natuurlijk altijd beter als een geschil over loonbetaling onderling wordt opgelost. Het kan immers zijn dat de werkgever niet onwillig is om het salaris te betalen maar dat hij of zij hierdoor vanwege een dringende reden niet in staat is. U kunt de betaling van het achterstallige loon het beste schriftelijk vorderen als de betaling bijvoorbeeld na 1 keer mondeling contact hierover uitblijft. Zo heeft u bewijs en kunt u dit ook, mocht dit nodig zijn, aan ons overleggen. Daarnaast geldt een schriftelijk appél voor het betalen van achterstallig loon als middel om de eventuele loonvordering verjaring te stuiten. Verstuur een brief waarin u de eis tot loonbetaling neerlegt bij voorkeur per aangetekende post.

Een loonvordering heeft een verjaring van 5 jaar

Een loonvordering is vatbaar voor verjaring. Dat houdt in dat u nadat de termijn voor de verjaring is verstreken, geen aanspraak meer kunt maken op nog te betalen loon door een werkgever. Deze termijn bedraagt 5 jaar. Als uw (voormalige) werkgever u geen of te weinig loon heeft betaald is het altijd verstandig om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen. Hoe langer u de loonvordering laat rusten zonder actief aan te dringen op betaling, des te kleiner wordt de kans dat u uw geld ooit nog gaat krijgen. Een rechter zal eerder geneigd zijn u in het gelijk te stellen als u tijdig uw vordering voor loon kenbaar heeft gemaakt dan wanneer u dit pas na 3 jaar doet terwijl er geen dringende reden was om niet eerder een loonvordering in te stellen.

Zorg voor bewijsstukken voor uw loonvordering

Heeft u een loonvordering op uw werkgever, zorg dan dat u alle bewijsstukken daarvoor aan ons kunt overleggen. Bewijsstukken die van belang zijn, zijn onder andere:

  • Uw arbeidsovereenkomst
  • Uw laatste en voorlaatste loonstrook
  • Eventuele onderling gemaakte afspraken over uw loon
  • De correspondentie met uw werkgever over de betaling van het achterstallig loon

Deze stukken kunt u overleggen aan ons als u besluit de vordering aan ons voor te leggen. Hoe beter de onderbouwing, hoe groter de kans dat de vordering voor achterstallig loon wordt toegewezen. Vaak weten wij een gang naar de rechter voorkomen en betaald uw werkgever alsnog.

Recht op rente en een boete bij te late betaling van het loon

De wet voorziet in een boete bij te late betaling van het loon. Deze boete kan oplopen tot 50% van de loonsom. Dit mag echter geen reden zijn om als werknemer te verzuimen om de loonvordering bij de werkgever kenbaar te maken. Bovendien is het zo dat de rechter de boete vaak verlaagt tot hooguit 20% van de loonsom, zeker als de werkgever bereid is om alsnog snel aan de betalingsverplichting te voldoen. De wettelijke rente is de werkgever over het algemeen wel verschuldigd als de loonvordering veel te laat wordt voldaan.

Wat moet u doen als u een loonvordering heeft?

Een loonvordering vóór verjaring indienen is van groot belang. Wendt u tot ons als u een vordering voor achterstallig loon op uw (voormalige) werkgever heeft en wij zullen alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat u alsnog het salaris krijgt waar u recht op heeft. U kunt uw loonvordering geheel vrijblijvend aan ons voorleggen.