Een loonvordering na een vaststellingsovereenkomst

Als een medewerker van een bedrijf of organisatie wordt ontslagen wordt er vaak gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Hierin worden de afspraken vastgelegd die gelden voor het ontslag. In de overeenkomst wordt ook vastgelegd op welke loonbetalingen de medewerker nog recht heeft. Het gaat dan vaak niet alleen om het loon over de laatste periode dat de medewerker in dienst is, maar ook over het uitbetalen van verlofdagen, het opgebouwde vakantiegeld, winstuitkering of een 13e maand. Naar aanleiding van deze vaststellingsovereenkomst kan een loonvordering ontstaan als de werkgever geen of te weinig loon overmaakt.

Direct hulp bij loonvordering vaststellingsovereenkomst?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Lees de vaststellingsovereenkomst goed voordat u tekent

Als u vanwege uw ontslag een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt is het absoluut aan te raden om deze goed te lezen en door een deskundige op het gebied van arbeidsrecht te laten controleren. Teken een dergelijke overeenkomst dus nooit zonder dit te doen of op zijn minst de overeenkomst zelf goed door te lezen. Soms dringt een werkgever er op aan dat u de overeenkomst direct na overhandiging tekent. U hoeft dit niet te accepteren, u heeft altijd het recht op overleg met een jurist van minimaal een week. Daarbij komt dat u altijd het recht heeft om een eerder ondertekende vaststellingsovereenkomst te herroepen. Deze bedenktijd bedraagt 2 weken. Uw werkgever moet in de overeenkomst aangeven dat u dit recht heeft. Let wel: Als u een vaststellingsovereenkomst heeft herroepen en u krijgt een volgende overeenkomst aangeboden dan mag u deze niet weer ondertekenen en dan herroepen. Dit recht heeft u namelijk eenmaal over een periode van 6 maanden.

Een loonvordering op grond van de vaststellingsovereenkomst indienen

Als in een vaststellingsovereenkomst afspraken zijn gemaakt over waar u nog recht op heeft na uw ontslag, moet uw werkgever zich hier ook aan houden. Hij kan niet alsnog besluiten om uw verlofdagen niet uit te betalen of om een andere reden minder loon uit te keren. Als uw werkgever u net betaalt waar u recht op heeft kunt u een loonvordering indienen bij de rechtbank. Deze zal de zaak beoordelen op basis van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Het is ook daarom heel belangrijk dat u deze goed leest of laat controleren voordat u tekent. Als u dat heeft gedaan en de bedenktijd van 14 dagen is voorbij dan kunt u hier niet meer op terugkomen.

Teken nooit een vaststellingsovereenkomst bij ziekte

Als u ziek thuis bent en uw werkgever wil de arbeidsovereenkomst ontbinden middels een vaststellingsovereenkomst is het vrijwel altijd af te raden deze te ondertekenen. Zeker als uw wettelijke maximale ziekteperiode van 2 jaar nog niet is verstreken. Als u bijvoorbeeld een jaar ziek bent en uw werkgever stelt voor om de arbeidsovereenkomst te beëindigen omdat terugkeer zeker of vrijwel zeker niet mogelijk is, dan verliest u uw recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Veel werkgevers proberen zieke werknemers ervan te overtuigen om een overeenkomst te tekenen, soms door hen een ontslagbonus aan te bieden. Maar u snijdt zich vrijwel altijd financieel in de vingers als u hiermee instemt.

Laat u juridisch bijstaan als u een loonvordering heeft

Heeft u een loonvordering omdat uw werkgever de afspraken in de vaststellingsovereenkomst niet of niet volledig is nagekomen? Neem dan contact met ons op voor juridische bijstand. Soms is een gang naar de rechter nodig om te krijgen waar u recht op heeft. Maar bedenk dat uw werkgever zelf de overeenkomst heeft opgesteld en dus heel goed weet waar hij zich aan moet houden. Laat u dus nooit intimideren door uw werkgever maar zorg er, met hulp van onze ervaren juristen, voor dat u krijgt wat u toekomt. Het is belangrijk dat u alle relevante stukken die betrekking hebben op uw ontslag aan ons overlegt zodat wij uw zaak goed kunnen voorbereiden. Denk daarbij aan:

  • De meest recente loonstroken
  • Uw arbeidsovereenkomst
  • De vaststellingsovereenkomst
  • Eventuele correspondentie per brief en e-mail over uw ontslag tussen u en uw werkgever
  • Een overzicht van openstaande verlofuren

Met behulp van deze stukken worden voorbereid om ervoor te zorgen dat uw loonvordering na een vaststellingsovereenkomst correct wordt afgewikkeld.