Wat kan ik doen als ik te weinig salaris heb ontvangen?

Uw werkgever hoort u het salaris te betalen waar u recht op heeft conform de CAO of uw arbeidsovereenkomst. Als er een bepaald salaris is afgesproken dan mag u er op rekenen dat u dat bedrag ook betaald krijgt. Uw werkgever mag daar niet zomaar van afwijken. Doet hij dat wel dan is hij verplicht om u hierover vooraf schriftelijk in kennis te stellen en u de mogelijkheid te bieden om hier bezwaar tegen te maken. Als uw werkgever u zonder dit met u te bespreken te weinig salaris betaalt is dit natuurlijk sowieso reden om actie te ondernemen.

Direct hulp bij te weinig salaris ontvangen?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Wanneer mag een werkgever salaris inhouden?

Het inhouden van salaris is alleen geoorloofd als daar een zwaarwegende reden voor is. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet als disciplinaire maatregel bij verwijtbaar gedrag. Dit moet altijd vooraf schriftelijk worden meegedeeld aan de werknemer en hij moet de mogelijkheid hebben hier bezwaar tegen te maken. Als u zonder opgaaf van een geldige reden te weinig loon heeft ontvangen dan dient uw werkgever dit binnen een redelijke termijn van hooguit enkele dagen recht te zetten. Doet hij dit niet dan heeft u recht op rente over het te weinig betaalde bedrag en geldt bovendien een boete die kan oplopen tot maximaal 50% van het niet ontvangen bedrag.

Wat moet u doen als u te weinig loon heeft ontvangen?

Als u merkt dat u niet voldoende salaris heeft ontvangen dan is de eerste stap uw werkgever of de salarisadministratie hiervan op de hoogte te stellen. Misschien is er een menselijke fout gemaakt. Deze moet dan uiteraard zo snel mogelijk worden hersteld. Als uw werkgever van mening is dat u het juiste bedrag heeft ontvangen en u deelt deze mening niet, dan is het zaak om uw werkgever er schriftelijk op te wijzen dat u te weinig salaris heeft ontvangen. Als u zelf niet in staat bent om dit schriftelijk goed te formuleren dan is het verstandig om hiervoor juridische deskundigheid in te schakelen. Het is belangrijk om deze brief zo snel mogelijk te sturen, hoewel u wettelijk gezien tot 5 jaar na datum achterstallig loon kunt vorderen.

Wat kan een jurist voor u betekenen als u te weinig salaris heeft ontvangen?

Als u te weinig loon heeft ontvangen kunnen wij een brief sturen naar uw werkgever om te vorderen dat het te weinig betaalde salaris alsnog per omgaande wordt nabetaald. Vaak maakt een brief van een advocaat indruk en zal de werkgever alsnog aan zijn betalingsverplichting voldoen. Mocht er sprake zijn van een liquiditeitsprobleem dan kan het zijn dat er misschien enig uitstel van betaling nodig is. Maar dan nog moet uw werkgever aan zijn verplichtingen voldoen en u binnen de overeengekomen termijn alsnog het achterstallig loon uitbetalen.

Laat uitrekenen waar u recht op heeft

Heeft u te weinig loon ontvangen, dan heeft u niet alleen recht op nabetaling van dit loon, maar ook op de wettelijke rente, en het bedrag kan worden verhoogd met de wettelijke boete. Het is dus belangrijk om te laten uitrekenen waar u precies recht op heeft als u te weinig salaris heeft ontvangen. Zeker als u gedurende een langere periode te weinig salaris heeft ontvangen en daar pas later achter komt. Dat u niet direct heeft gereageerd is geen probleem, achterstallig salaris kan tot maximaal 5 jaar na dato worden gevorderd.

Ervaren juridische bijstand als u te weinig salaris heeft ontvangen

Is er te weinig salaris aan u uitbetaald en wilt u dit bedrag op uw werkgever verhalen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn een ervaren loonvorderingsjuristen die u op de juiste manier kan bijstaan om ervoor te zorgen dat u alsnog het salaris krijgt waar u recht op heeft. Wij gaan graag voor u aan de slag om ervoor te zorgen dat u zo snel mogelijk uw achterstallig loon alsnog uitbetaald krijgt.