Werkgever betaald niet na ontslag – loonvordering na ontslag

Als u wordt ontslagen of zelf ontslag neemt hoort u een eindafrekening te krijgen. Niet alleen ontvangt u daarbij het loon over de laatste periode dat u heeft gewerkt, maar ook het opgebouwde vakantiegeld, eindejaarsuitkering en eventueel uit te betalen verlofuren. Uw werkgever hoort dit correct af te handelen. Een loonvordering na ontslag is natuurlijk erg vervelend, zeker als u de periode achter u wilt laten en elders een nieuwe start wilt maken. Maar het is wel zaak dat u krijgt waar u recht op heeft. Het is daarom belangrijk om goed te controleren of alle openstaande posten daadwerkelijk goed zijn afgerekend.

Betaalt uw werkgever niet na ontslag? Direct hulp

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

De werkgever mag geen loon achterhouden

Zelfs als u op staande voet wordt ontslagen vanwege verwijtbaar gedrag moet uw werkgever u al het loon waar u nog recht op heeft uitbetalen. Een werkgever mag nooit op eigen gezag bepalen dat u bijvoorbeeld uw vakantiegeld niet uitbetaald krijgt of dat verlofdagen die nog open staan niet worden betaald. Als uw werkgever dit wel doet heeft u een grond om naar de rechter te stappen en uw loonvordering na ontslag daarvoor te leggen. Uw werkgever riskeert bovendien een boete als hij uw loon niet of te laat aan u uitbetaalt.

Wat kunt u zelf doen als uw loonafrekening na ontslag onjuist is?

Het is belangrijk dat u uw loonafrekening bij ontslag goed controleert. Zijn alle posten voldaan, is het bedrag juist? Als u dit lastig vindt kunt u de loonafrekening aan een deskundige voorleggen. Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, dan is het zaak om uw (voormalige) werkgever hierover zo snel mogelijk te informeren. Bij voorkeur doet u dit schriftelijk, zodat achteraf duidelijk is wat er is gecommuniceerd. Als uw werkgever aangeeft een fout te hebben gemaakt en dat dit wordt hersteld dan is daarmee uiteraard de kous af. Maar als uw werkgever niet van plan is het achterstallige salaris alsnog te betalen is het belangrijk dat u uw werkgever duidelijk laat weten dat u wilt ontvangen waar u recht op heeft.

Loonafrekening na ontslag bij ziekte

Als u met ziekteverlof bent wordt een arbeidsovereenkomst doorgaans na 2 jaar ontbonden. Een uitzondering kan worden gemaakt als na deze 2 jaar de verwachting is dat u op korte termijn weer aan het werk kunt, bijvoorbeeld als u al bezig bent met re-integreren. Soms wil een werkgever de arbeidsovereenkomst bij ziekte eerder ontbinden. Het is zeer onverstandig om hiermee in te stemmen. Vaak wordt in zo’n situatie gewerkt met een vaststellingsovereenkomst. Als u deze tekent en de bedenktijd laat verstrijken is het ontslag definitief. Als u op dat moment nog ziek bent en als blijkt dat u niet of niet volledig herstelt kan dit betekenen dat u geen recht heeft op een uitkering of een veel lagere uitkering ontvangt. Laat u dus nooit onder druk zetten om een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen als u ziek thuis bent en het ziekteverlof heeft nog geen 2 jaar geduurd.

Schakel juridische hulp in bij een loonvordering na ontslag

Heeft u te maken met een loonvordering na ontslag en is uw voormalige werkgever niet bereid om het juiste bedrag aan salaris aan u uit te betalen, dan kunt u onze juridische hulp inschakelen. Het is daarbij belangrijk om alle relevante stukken aan ons te overleggen, dit zijn onder andere:

  • Uw meest recente loonstroken
  • De arbeidsovereenkomst
  • Correspondentie tussen u en uw werkgever over de loonvordering
  • Eventueel individueel met u gemaakte afspraken die zijn vastgelegd

Wij sturen dan vervolgens een brief naar uw werkgever om nogmaals dringend te verzoeken het achterstallig loon te betalen. Vaak maakt dit indruk en gaat een werkgever alsnog tot betaling over. Zo niet dan kunt u op onze hulp rekenen om u te ondersteunen bij de gang naar de rechter. Wilt u uw loonvordering na ontslag door een ervaren jurist laten behandelen, neem dan contact met ons op.