Loonvorderingsprocedure starten

Een loonvorderingsprocedure is een zwaar middel om achterstallig loon alsnog uitbetaald te krijgen. Maar als uw werkgever onwillig is om dat waar u recht op heeft over te maken, dan is er vaak geen andere optie meer mogelijk. Als u nog loon te goed heeft van uw (voormalige) werkgever is het natuurlijk wel belangrijk dat u dit geld alsnog krijgt, zeker als het om een flink bedrag gaat. Een loonvorderingsprocedure kan op verschillende manieren worden gevoerd.

Een minnelijke regeling bij een loonvorderingsprocedure

De beste manier is natuurlijk om via de minnelijke weg tot een oplossing ter komen. Als uw werkgever welwillend is om uw loon te betalen, maar te maken heeft met betalingsonmacht, kan er wellicht een regeling worden getroffen om de vordering op een later moment of in termijnen te voldoen. Als u op deze manier tot overeenstemming kunt komen met de werkgever bespaart dit u veel ergernis en bovenal ook gerechtelijke kosten. Het is belangrijk om onderling gemaakte afspraken op papier te zetten zodat deze voor beide partijen duidelijk en bindend zijn. U kunt dan niet meer alsnog eerdere betaling gaan vorderen en uw werkgever kan niet alsnog op de afspraken terugkomen. Als dit laatste toch gebeurt kunt u alsnog een gerechtelijke procedure starten.

Vaak is een loonvorderingsprocedure niet nodig

Bij 95% van onze loonvorderingen is een gang naar de rechter niet nodig. Wij kunnen dit voorkomen door tot een oplossing te komen met de werkgever.

Direct hulp bij een loonvordering op uw werkgever?

Onze arbeidsrecht juristen staan vandaag tot 21:00 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Naar de rechter met een loonvordering

Als u een loonvordering heeft op uw werkgever en deze is niet bereid om tot betaling over te gaan rest vaak geen andere weg dan naar de rechter te stappen. Het is altijd aan te raden om hiervoor juridische bijstand te zoeken. De kans is anders groot dat u bepaalde zaken over het hoofd ziet en daardoor alsnog niet krijgt waar u recht op heeft. Een deskundige op het gebied van arbeidsrecht is goed ingevoerd in de wetgeving als het gaat om een loonvorderingsprocedure en kan u daarom optimaal bijstaan tijdens het proces. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand worden de kosten voor juridische bijstand vanwege een loonvordering doorgaans gedekt door deze verzekering.

Wat kunt u vorderen bij een loonvorderingsprocedure?

U kunt bij een loonvorderingsprocedure niet alleen achterstallig loon vorderen. De werkgever is ook en boete aan u verschuldigd als het loon te laat wordt betaald. Daarnaast heeft u recht op wettelijke rente over het te laat betaalde loon. De rechter kan de boete wel matigen als de werkgever alsnog bereid is om op korte termijn tot betaling over te gaan. Daarnaast heeft u uiteraard recht op opgebouwd vakantiegeld of een opgebouwde 13e maand. Ook verlofuren die u niet meer kunt opnemen moeten worden uitbetaald. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan de rechtsgang een goede berekening te maken van wat er te vorderen is.

Juridische steun bij uw loonvorderingsprocedure

Een loonvorderingsprocedure is niet eenvoudig. Als u niet goed bent ingevoerd in de berekening van loon is het dan ook zeker aan te raden om hiervoor juridische bijstand te vragen. Deze juridisch deskundige kan samen met u doorspreken wat de eis gaat worden. Soms kan het aan te raden zijn om niet het maximale te eisen, als daardoor de kans groter is dat uw werkgever zal instemmen of de rechter uw vordering zal toewijzen. Voor alle partijen is het immers het beste als de kwestie op korte termijn kan worden afgewikkeld. Als u uw loonvorderingsprocedure door ons wilt laten voeren, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij maken dan op korte termijn een afspraak met u om de zaak door te spreken en de bewijsstukken te verzamelen. Wat u in ieder geval dient te overleggen voor het goed voorbereiden van een loonvorderingsprocedure:

  • Minimaal 2 recente loonstroken
  • Uw arbeidsovereenkomst
  • De CAO voor uw bedrijfstak indien van toepassing
  • Bewijsstukken van eventueel individueel gemaakte afspraken
  • Correspondentie die u zelf met uw werkgever heeft gevoerd over de loonvordering

Na bestudering van deze stukken zullen wij u zo snel mogelijk laten weten wat wij voor u kunnen betekenen.