Loonvordering via een kort geding

Als u een loonvordering heeft op uw werkgever maar hij weigert deze te betalen, dan kunt u in acute financiële problemen komen. U kunt immers uw vaste lasten niet meer betalen als uw salaris niet wordt gestort. Uw werkgever mag slechts in zeer uitzonderlijke gevallen de loonbetaling staken. Dit mag bijvoorbeeld als u ziek thuis bent en weigert mee te werken aan re-integratie. Maar dan alleen als uw werkgever u hierover vooraf duidelijk heeft geïnformeerd.

Direct hulp bij loonvordering kort geding?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Naar de rechter bij acute financiële problemen

Als uw werkgever ineens de loonbetaling staakt waardoor er een loonvordering ontstaat kunt u via een kort geding bij de rechter eisen dat uw salaris alsnog wordt betaald. Dit is een andere procedure dan bij een ‘gewone’ loonvordering waarbij geen acuut financieel nadeel aanwezig is. Stel u heeft inmiddels een andere baan en krijgt via uw nieuwe werkgever salaris, dan heeft u wellicht geen directe financiële problemen ondanks dat er bij uw vorige werkgever nog een loonvordering openstaat. Maar als u volledig zonder inkomsten zit is het natuurlijk een ander verhaal.

Werk altijd mee aan re-integratie en toon uw werkbereidheid

Stelt dat uw werkgever u heeft geschorst vanwege verwijtbaar gedrag. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij diefstal, fraude, seksueel grensoverschrijdend gedrag of mishandeling. Geef dan altijd, het liefst schriftelijk, aan uw werkgever aan dat u op ieder moment bereid en in staat bent uw werkzaamheden direct te hervatten. Hiermee toont u aan dat u niet onwelwillend bent om te komen werken als uw werkgever dit van u vraagt. Voldoe uiteraard ook altijd aan een verzoek om op het werk te verschijnen, ook als dit voor een gesprek is over de ontstane situatie. Laat u vertegenwoordigen door ons, zeker als er onderhandeld wordt over een ontslagregeling.

Hoe snel is er een uitspraak op een loonvordering via kort geding?

Als er sprake is van een dringende situatie, zoals wanneer u geen geld heeft om uw huur of hypotheek te betalen of om boodschappen te doen dan is het noodzakelijk dat u de rechter inschakelt om uw loonvordering via een kort geding voor te leggen. Als de rechter bepaalt dat uw werkgever het achterstallige loon dient te betalen heeft u eventueel de mogelijkheid om de vordering via een deurwaarder te laten incasseren door beslag te leggen op financiële tegoeden of roerende of onroerende goederen. Dit is een vergaande maatregel, maar als u uw salaris niet krijgt komt u immers in ernstige financiële problemen.

Aarzel niet om de rechter in te schakelen

Natuurlijk wilt u de verstandhouding met uw werkgever niet onnodig onder druk zetten. Maar bedenk u dat als u uw loonvordering niet middels een kort geding indient bij de rechter, u wellicht grote problemen krijgt. Banken zijn doorgaans zeer snel met het nemen van maatregelen als u uw hypotheek niet betaalt. Enkele maanden huurachterstand kan al leiden tot een huisuitzetting door uw verhuurder. Als deze problemen worden veroorzaakt doordat uw werkgever nalatig is met het betalen van uw loon is het niet meer dan redelijk dan dat de rechter uw werkgever sommeert om aan zijn of haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Juridische hulp bij het doen van loonvordering middels kort geding

Het is heel begrijpelijk als u het niet ziet zitten om zelf naar de rechter te stappen om via een kort geding uw loonvordering aan de rechter voor te leggen. Daarom staan wij u graag bij in deze procedure. Wordt u geconfronteerd met een werkgever die van het ene op het andere moment uw loon niet wil betalen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij u bij kunnen staan in een procedure om uw loonvordering zo snel mogelijk te kunnen incasseren.