Loonvordering instellen

Wanneer u  in loondienst bent hoort uw werkgever u regulier, meestal per maand of per 4 weken, loon uit te betalen. Dit is een verplichting die de werkgever met u aan is gegaan bij het tekenen van de arbeidsovereenkomst. Vaak staat in deze overeenkomst ook een datum genoemd waarop of waarvoor het loon op de rekening van de werknemer moet staan. Als uw werkgever in gebreke blijft met het uitbetalen van uw loon kunt u een loonvordering instellen bij ons. Het is altijd verstandig om hierbij juridische bijstand in te roepen, zodat u uiteindelijk krijgt waar u recht op heeft.

Direct hulp bij instellen van een loonvordering?

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Loon niet betalen zonder reden is onwettig

Uw werkgever mag nooit zonder zeer dringende reden verzuimen uw loon door te betalen. Als er een conflict is mag dit nooit leiden tot het niet betalen van loon. Zelfs als u op staande voet bent ontslagen omdat u iets heeft gedaan wat u ernstig verweten kan worden, denk aan diefstal of het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, dan nog moet uw werkgever u het loon betalen waar u recht op heeft tot de dag van het ontslag. Wanneer uw werkgever in gebreke blijft met u uw loon te betalen hoeft u dit dan ook niet te accepteren. Sterker nog: u heeft recht op verhoging met een wettelijke boete als het loon te laat wordt betaald.

Loondoorbetaling bij ziekte

Als u ziek bent en daardoor niet kunt werken, dient u uw werkgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Als uw klachten ernstiger zijn dan bijvoorbeeld een verkoudheid of lichte griep, waardoor u langer dan enkele dagen niet kunt werken, kan uw werkgever van u verlangen dat u uw huisarts bezoekt. Ook kan hij een consult bij de bedrijfsarts voor u aanvragen. U dient hier gehoor aan te geven. Als u vanwege uw ziekte niet in staat bent de huisarts of de bedrijfsarts te bezoeken dan dient u mee te werken aan een huisbezoek van de arts. Uw werkgever is verplicht om uw loon tijdens ziekte door te betalen.

Als u te weinig loon ontvangt kunt u een loonvordering instellen

Als uw werkgever u wel loon betaalt maar het is minder dan waar u recht op heeft op  grond van uw arbeidsovereenkomst, de CAO of andere gemaakte afspraken, dan kunt u een loonvordering instellen om uw werkgever te dwingen uw loon te betalen tot het bedrag waar u recht op heeft. Een werkgever mag nooit een korting op het loon instellen omdat hij vindt dat u bijvoorbeeld niet goed functioneert. Dit mag alleen bij zeer ernstig plichtsverzuim. Als uw werkgever een dergelijke maatregel wil nemen bestaat hiertegen de mogelijkheid van bezwaar en beroep. Uw werkgever moet u hier op wijzen in de schriftelijke  in kennis stelling van de verlaging van het salaris.

Loonvordering bij faillissement

Als uw werkgever surséance van betaling of faillissement heeft aangevraagd kan het zo zijn dat er geen mogelijkheden zijn om het salaris van het personeel door te betalen. In zo’n geval hoeft u doorgaans geen loonvordering bij uw werkgever in te dienen, want in geval van betalingsonmacht als gevolg van surséance van betaling of faillissement wordt het loon doorbetaald door het UWV. Deze instantie kan later proberen de betaalde salarissen alsnog op uw werkgever te verhalen, maar daar staat u als werkgever dan buiten.

Loonvordering instellen

Het is altijd verstandig om uw werkgever eerst zelf schriftelijk te verzoeken u uw loon te betalen. Als de werkgever hier niet op reageert of aangeeft niet tot betaling over te willen of kunnen gaan, dan kunt u een loonvordering instellen via ons. Als u hiervoor onze juridische hulp inroept, wat zeer aan te raden is, dan is het verstandig om de volgende stukken te verzamelen:

  • De laatste en voorlaatste loonstrook
  • De arbeidsovereenkomst
  • Bewijs van eventuele later gemaakte afspraken over het salaris
  • De CAO indien van toepassing
  • Correspondentie met uw werkgever over het niet betalen van het loon

Wij kunnen met behulp van deze stukken een brief opstellen aan uw werkgever. in 95% van de gevallen leidt dit tot betaling van het loon, waardoor een gang naar de rechter kan worden vermeden.

Bij wie kan ik hulp krijgen als ik loonvordering wil instellen?

Als u van mening bent dat u loon te vorderen heeft van uw werkgever en deze blijft in gebreke u dit te betalen dan kunt u onze deskundige juridische bijstand inroepen. U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij maken dan een afspraak met u om de zaak telefonisch door te spreken en een strategie te bepalen.