Hoe zit het met een loonvordering bij faillissement?

Heeft u een loonvordering op uw werkgever en is er sprake van een faillissement dan wordt de betaling van het loon doorgaans overgenomen door het UWV. Dit gebeurt ook als het bedrijf surséance van betaling heeft aangevraagd, een stap die doorgaans voorafgaat aan een faillissement. Als een bedrijf failliet gaat ontslaat dit de onderneming niet van de verplichting om de werknemers hun salaris uit te betalen. Vaak zijn er echter nog meer vorderingen die betaald moeten worden, het is dus maar de vraag of de werkgever aan alle verplichtingen kan voldoen. Het is hoe dan ook belangrijk dat u al het mogelijke doet om te krijgen waar u recht op heeft.

Meldt u zo snel mogelijk bij het UWV na een faillissement

Als uw werkgever failliet gaat dan moet hij u dit zo snel mogelijk meedelen. Als het bedrijf failliet is verklaard zullen er ook geen betalingen aan salaris meer plaats gaan vinden. De curator beslist dan hoe het nog beschikbare kapitaal in het bedrijf wordt verdeeld onder de schuldeisers. Dit kan geruime tijd gaan duren. Het is dan ook belangrijk dat u in dit geval zo snel mogelijk een aanvraag voor een werkloosheidsuitkering indient bij het UWV. Deze kan indien nodig bij voorschot aan u worden verstrekt. Heeft u nog recht op salaris van uw werkgever dan wordt dit door het UWV betaald. Zij zullen hiervoor een vordering bij de curator van uw werkgever indienen, u heeft hier verder geen omkijken naar.

Recht op een transitievergoeding bij ontslag na faillissement

Heeft u meerdere jaren bij uw werkgever gewerkt en wordt u ontslagen als gevolg van een faillissement, dan heeft u in principe recht op een ontslagvergoeding. Vaak wordt er een sociaal plan opgesteld voor het personeel als een bedrijf failliet gaat. Hierin wordt ook de transitievergoeding meegenomen, naast bijvoorbeeld afspraken over hulp bij het vinden van een nieuwe baan of het volgen van om- of bijscholing om de kansen op een nieuwe baan te vergroten. Het hangt natuurlijk van de aard van uw baan, uw ervaring en competenties af of het snel lukt om ander werk te vinden.

Wat als uw werkgever zijn verplichtingen niet nakomt?

Ook al is het bedrijf failliet, uw werkgever moet wel zijn verplichtingen nakomen als het gaat om loonbetalingen en dergelijke. Het UWV zal hierop toezien. Omdat na een faillissement de loonbetaling wordt overgenomen door het UWV hoeft u uw werkgever niet zelf aan te spreken als deze zijn verplichtingen omtrent het betalen van salaris niet nakomt. Maar als er andere afspraken zijn gemaakt tussen u en uw werkgever die niet worden nagekomen dan is het soms wel nodig om juridische bijstand in te schakelen. Het is dan aan te raden om dit zo snel mogelijk te doen. Bij een faillissement is er immers sprake van financiële problemen. Als u een vordering wilt indienen op uw werkgever en u bent niet op tijd is de kans groot dat er geen mogelijkheden meer zijn om de vordering op uw voormalige werkgever te verhalen.