Werkgever betaald eindafrekening niet – loonvordering

Wanneer u ontslag neemt of krijgt bij uw werkgever, moet er altijd een afrekening van loon plaatsvinden. U heeft immers recht op uw salaris tot de dag voordat het ontslag inging. Als u met ingang van de 15e van de maand ontslagen wordt of ontslag neemt, moet uw werkgever u tot en met de 14e van die maand uw salaris doorbetalen. Maar het gaat bij een loonvordering eindafrekening niet alleen om salaris. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet? Wij bieden juridische bijstand.

Direct hulp bij loonvordering eindafrekening

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Opgebouwde tegoeden moeten worden uitbetaald bij einde dienstverband

Als uw dienstverband eindigt, ook als dat gebeurt door ontslag op staande voet omdat u verwijtbaar gedrag heeft vertoond, moet uw werkgever al het loon waar u nog recht op heeft aan u uitbetalen. Het gaat dan niet alleen om het loon tot op de dag van ontslag, maar ook om opgebouwde rechten op vakantiegeld of een 13e maand of andere periodieke uitkering. Daarnaast moet uw werkgever uw vakantie uren die u nu niet meer kunt opnemen aan u uitbetalen. De werkgever mag hier niet van afzien, ook als uw ontslag verwijtbaar is. Als de werkgever niet bereid is om een correcte loonafrekening met u te doen dan kunt u via ons vorderen waar u nog recht op meent te hebben.

Laat uw werkgever weten dat u nog loon te vorderen heeft

Als u van mening bent dat uw werkgever de eindafrekening niet correct heeft uitgevoerd bij uw ontslag dan is het zaak om hierover zo snel mogelijk contact op te nemen. Bij voorkeur doet u dit schriftelijk. Een keer bellen kan, wie weet is er sprake van een menselijke vergissing en wordt de fout hersteld. Als uw werkgever van mening is dat hij u geen betalingen meer verschuldigd is, dan is het belangrijk dat u uw werkgever schriftelijk op de hoogte stelt dat u meent een loonvordering te hebben omdat de eindafrekening naar uw oordeel niet correct heeft plaatsgevonden.

Achterstallig loon bij faillissement

Als uw werkgever failliet gaat dan eindigt natuurlijk per direct uw dienstverband. Maar ook dan heeft u recht op uw loon tot op de dag van het faillissement en ook op openstaande vorderingen voor vakantiegeld en andere periodieke extra’s. In geval van een faillissement wordt de afwikkeling van de salarisbetaling door het UWV gedaan, zij zullen doorgaans rekening houden met waar u nog recht op heeft. Maar ook in dit geval kunt u een loonvordering eindafrekening indienen als u van mening bent dat er niet genoeg salaris is uitbetaald.

Neem niet te snel genoegen met minder dan waar u recht op heeft

Soms doet de werkgever u een voorstel tegen ‘finale kwijting’. Als dit voorstel een betaling inhoudt van minder dan waar u eigenlijk recht op heeft, en u gaat hiermee akkoord, dan verspeelt u daarmee uw rechten op het indienen van een loonvordering eindafrekening. Ga dus nooit zomaar akkoord met een voorstel als u weet dat dit een lagere betaling inhoudt dan waar u feitelijk nog recht op heeft. Laat een voorstel van uw werkgever altijd doorrekenen door een deskundige voordat u er ja tegen zegt. Laat u ook zeker niet onder druk zetten om akkoord te gaan, u heeft altijd het recht om een voorstel van uw werkgever aan een juridisch deskundige voor te leggen.

Hulp bij het indienen van een loonvordering eindafrekening’

Wanneer uw voormalige werkgever onwillig is om achterstallig loon te betalen nadat u bent ontslagen kunt u bij ons terecht als u hulp wilt bij het indienen van een vordering voor uw loon. Wij kunnen eerst nog contact opnemen met uw werkgever, wellicht dat deze een rechtszaak wil voorkomen en alsnog tot betaling overgaat. Als dat niet het geval blijkt dan staan wij u graag bij in uw gang naar de rechter om er via deze weg alsnog voor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Een loonvordering verjaart in principe pas na 5 jaar, maar het is verstandig om de vordering in een zo vroeg mogelijk stadium in te dienen, des te groter is de kans op een succesvolle invordering van uw achterstallige salaris. Neem dus contact met ons op als wij u kunnen helpen.