Achterstallig loon? Wij vorderen uw loon

Het is altijd vervelend als u achterstallig loon te vorderen heeft van uw werkgever. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Het kan zijn dat uw werkgever wel wil betalen maar financieel onmachtig is. Het kan ook zijn dat uw werkgever uw achterstallig loon niet wil betalen omdat hij van mening is dat er gegronde redenen zijn om niet tot betaling over te gaan. Houd daarbij in gedachten dat een werkgever wel heel goede redenen moet hebben om uw salaris niet te betalen. Zelfs bij ontslag op staande voet omdat u verwijtbaar gedrag heeft vertoond is in beginsel geen reden om uw salaris niet uit te betalen tot aan de dag van het ontslag.

Direct hulp bij achterstallig loon? Loonvordering indienen

Onze arbeidsrecht juristen staan op werkdagen tot 21 uur voor u klaar

Direct hulp bij loonvorderingen (dagelijks tot 21:00 uur)

Binnen 1 uur reactie

Gespecialiseerd in loonvorderingen

Bij 95% van al onze loonvorderingen betaling van achterstallig loon door werkgever

Achterstallig loon omdat meer dan alleen uw maandsalaris

Als u wordt ontslagen of zelf ontslag neemt heeft u recht op een zogenaamde loonafrekening. Deze omvat meer dan alleen het salaris over de laatste gewerkte periode. U bouwt namelijk ook vakantiegeld op over een jaar en soms een 13e maand of andere periodieke uitkering. Ook verlofdagen die u vanwege het ontslag niet meer kunt opnemen moeten worden uitbetaald. Uw werkgever dient dit allemaal correct af te wikkelen. Doet hij dit niet dan ontstaat een loonvordering op uw werkgever en kunt u deze in het uiterste geval voorleggen aan de rechter. Vaak is dit niet nodig. In 95% van alle gevallen weten wij het achterstallig loon op te eisen bij uw werkgever.

Wanneer is er sprake van achterstallig loon?

De werkgever heeft altijd een paar dagen ‘speling’ om het loon uit te betalen. Als u uw salaris altijd op de 25e van de maand ontvangt dan kan dit ook 1 of enkele dagen later zijn. Dit houdt onder andere verband met het weekend of erkende feestdagen. U kunt uiteraard geen beroep doen op achterstallig loon als uw salaris om wat voor reden dan ook iets later wordt betaald dan gebruikelijk. Er is sprake van achterstallig loon als de werkgever redelijkerwijs uw salaris al had kunnen uitbetalen en hiermee in gebreke blijft. Het is altijd belangrijk dat u eerst zelf uw werkgever aanspreekt op het niet of niet volledig betalen van uw salaris. U moet uw werkgever hierbij een redelijke hersteltermijn geven van enkele dagen om alsnog uw salaris te betalen.

Een loonvordering na ontslag

Als u ontslag neemt of krijgt kan het gebeuren dat er nog achterstallig loon betaald moet worden. Bij ontslag moet uw werkgever namelijk niet alleen uw salaris over de laatst gewerkte periode aan u betalen, maar ook het opgebouwde recht op vakantiegeld, een eindejaarsuitkering of andere periodieke bonus. Daarnaast zijn er wellicht nog verlofuren die uitbetaald moeten worden als u deze niet meer kunt opnemen. Let er dus goed op dat u alles waar u recht op heeft ook daadwerkelijk betaald krijgt. Laat dit in geval van twijfel altijd narekenen door een jurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht. Als u eenmaal akkoord gaat met een afrekening kunt u daar vaak niet meer op terugkomen, zeker als er sprake is van een getekende vaststellingsovereenkomst.

Recht op boete en rente bij achterstallig loon

Als uw werkgever te laat is met het betalen van uw salaris heeft u recht op een boete en ook op wettelijke rente over het achterstallig loon. Dit geldt vanaf de 5e dag dat het salaris te laat wordt overgemaakt. De boete kan oplopen tot maximaal 50% van de loonsom, maar dan moet de termijn van in gebreke blijven uiteraard wel extreem lang zijn. De ervaring leert dat een rechter deze boete vaak lager vaststelt, vaak op voorwaarde dat het salaris door de werkgever binnen enkele dagen na de uitspraak van de rechter alsnog wordt betaald. De rente is wettig en krijgt u wel altijd als u achterstallig loon uitbetaald krijgt.

Juridische hulp bij het innen van achterstallig loon

Als u achterstallig loon te goed heeft van uw werkgever en hij weigert u dit te betalen, ook nadat u hier schriftelijk om heeft verzocht, kunt u bij ons terecht voor juridische bijstand. Wij bekijken samen met u waar u nog recht op heeft en wat de beste aanpak is. In 95% van alle gevallen helpt het al wanneer wij een brief aan uw werkgever sturen met de aankondiging van gerechtelijke stappen. Als dit niet het gewenste resultaat heeft ondersteunen wij u graag bij de gang naar de rechter om het achterstallig loon te vorderen.